Den nya sälj och köpresan.

Marknadsavdelningens möjlighet att skapa tillväxt och stödja sälj.

Röster hörs ständigt om sälj- och marknadsavdelningens roll, vara eller inte vara in i framtiden. I en värld där tillgänglighet och transparens gett oss nya köpbeteenden med mer kunniga och mer krävande köpare. Köpare som många gånger kommit så långt i sin köpresa att vi själva inte ens vet om att de är i en köpprocess. I det perspektivet så måste vi utveckla och anpassa vår säljresa efter detta nya beteende och de möjligheter med systemstöd som finns för sälj och marknad. 

Nu kan marknad vara med och påverka affären om man är intresserad av sälj och driva affären, för det nya köpbeteendet sker ju i många marknadskanaler. Sälj måste komma in tidigare köpprocessen och vara med och utveckla och påverka. Sälj och marknad kommer spela en avgörande roll med nya utvecklande uppgifter, verktyg och utmaningar i framtiden.

Men framför allt så måste marknad och sälj verka och agera tillsammans för att driva affären! Tiden då vi kunde verka i separata sälj- och marknadssilos är förbi. Tillsammans är nyckeln för att tillvarata tillväxtmöjligheterna som ligger i dagens köp och säljresan.

statestik mindre.

Hönan eller ägget? Idag kan Micorsoft med 80% säkerhet säga var du kommer att befinna dig rent geografiskt om 3 månader, eller Watson dator som klår de mänskliga hjärnorna med hästlängder i ny sorts intelligens om än artificiell. 

Mängden data är så stor och tillgänglig att när du själv har sökt runt i olika källor, nästan kan gå direkt till varukorgen eller bara lyfta luren till säljaren för att få slutligt pris och leveransvillkor. Du kan avläsa trafik och beteende från hemsidan och sociala kanaler och prognoser från CRM och ifrån olika BI system men ändå är det så svårt att avläsa och avgöra vad som är hönan eller ägget i våra samlade sälj- och  marknadsinvesteringar och vilket som i slutändan syns på sista raden eller i affärsresultatet.