Kundskap är kung

Förståelse och insikt för uppdragsgivarens affär, omvärld, kunder och marknad är grunden för att kunna utveckla bra och säljande kommunikation. 

Förstudien är plattformen och det självklara verktyget för kunskap. Kunskapen för att hitta guldkorn som kan omvandlas för att göra skillnad under hela köp- och säljresans alla faser före, under och efter. Traditionellt och historiskt så görs dessvärre analysen alltför sällan och sannolikheten att finna guldkornen som gör skillnaden minskar eller uteblir helt.

Vinsterna är uppenbara. Med ett bra kunskapsunderlag och en tydlig analys är det enklare att rita upp en tydlig sälj- och marknadskarta och forma en gemensam plattform. Kunskap för att skapa gemensamma sälj- och marknadsstrategier som ger effekt och resultat. En plattform och värderingsgrund som är fri från synsättet om vilka som är närande eller tärande inom marknad och sälj. En plattform med gemensamma värdering -tillväxtsvärderingar. 

  • Hur ser din sälj- och marknadsprocess ut?
  • Hur ser din kunddialog ut? Hur skapar du större lojalitet, nöjdare kunder och ökad försäljning? 
  • Hur ser din kunds eller potentiella kunds köpresa ut?
  • Hur kommunicerar du innehåll som skapar värde för den potentiella kunden i de olika faserna i köpresan?
  • Hur öka konverteringsgraden från leads till faktiskt affär?
  • Vad har du för kostnad per lead eller prospect? 
  • Har sälj och marknad samma värderingar om vad som är ett säljkvalificerat lead?

Detta är vår mest efterfrågade tjänst och vi har därför vågat sätta ett fast pris på den 125 000 SEK och 8 veckors leveranstid.