Onlinemöte

Att vara valbar handlar till stor del om att vara synlig, aktiv, aktuell och relevant. Att driva trafik organiskt med egna eller köpta kanaler, är varje marknadsavdelnings vardag. Och inte minst att konvertera besök till lead och att mäta konverteringsgraden och beteende.

Egna hemsidan är idag allas kommunikationsnav. Fortfarande finns en stor utvecklingspotential och tur är väl det. Vi utvecklar hemsidesnavet för att ständigt möta och svara upp mot våra kunders kunder och prospekts väg under köpresan. Skapa värde för besökaren och minska hindren för hen att ge sig tillkänna med en mailadressadress -  ett möte och en första kontakt online, som utgår från det mänskliga beteendet att man inte vill ge sig till känna.

Vi släpper in sälj med deras kunskap om vad som skapar värde under köpresan för att genera och konvertera lead. Det är varje säljares skyldighet att vara med och driva säljfrågan i de kanaler där köpprocessen pågår. Kan vi sedan koppla ihop säljets CRM-stöd aktivt in i köpprocessen -  ja då har vi också börjat hittat ett gemensamt processtöd och kan lägga grunderna för att börja automatisera, stödja och effektivisera delar av säljprocessen.  

En leverans för mötet online kan vara:

  • Kund- och besöksanalys i en tydligare beskrivning av målgruppen/buyer personas, med intressen, mediavanor, kanaler, utmaningar osv. 
  • SEO (sökmotoroptimering) Sök och välj relevanta sökord, sökfraser, sökbeteende, sökvolymer och konkurrens.
  • Kartläggning och analys av nuvarande webbsajt.
  • Rekommendationer för att utveckla funktioner och innehåll för att optimera för relevanta sök/nyckelord och rätt innehåll till målgruppen/personas intresse, informationsbehov och lösningsorienterat innehåll, aktiviteter och CTA som hjälper till att konvertera besök till lead.
  • En kommunikationsplan.
  • Fortlöpande idé och innehållsprodukt/stöd, redaktionsråd och hjälp med innehållsproduktion.
  • Fortsatt optimera och driva trafik och kampanjer.         

 

Massmötet

Personliga mötet

Jag vill mötas