Personliga mötet

Mötet mellan tex. säljare/prospekt eller support/kund.

Här arbetar vi med att designa rätt sälj- eller supportverktyg som samspelar med övriga aktiviteter för att underlätta och utveckla sälj- eller kundmötet för framtidens säljroll där man kommer att möta en alltmer kunnig och mer krävande kund som oftast kommit långt i sin köpresa. 

Detta kan resultera i ex säljverktyg och efterlämnade material.

 

Onlinemötet

Massmötet

Jag vill mötas