Vi tror på mötet.

Jaha, tänker vän av ordning - har det inte alltid varit viktigt med möten i affärsrelationer?

Jo det är sant, men det som har hänt de senaste åren har gett oss många fler mötesplatser; från LinkedIn, bloggar och forum till webben -  och nya kommer till hela tiden. Att vi blivit så digitala gör att det fysiska mötet på mässor och event får en allt viktigare betydelse. Och ovanpå detta har säljarens roll börjat påverkas av den nya köp- och säljresan.

Hur skall jag sälja i mötet med en kund som redan vet allt eller tror sig veta allt och dessutom är krävande? Detta ställer nya krav på marknad- och säljorganisationen. Det kräver att man arbetar med en gemensam strategi, taktik och mål för att behålla, utveckla och få nya kunder. Här vill vi bidra och göra skillnad med vår breda erfarenhet inom marknadsföring och försäljning för B2B-företag.

 

Vi delar upp köp- och säljresan i tre olika arenor! Det är självklart att när kund/prospekts och företag möts skall besökaren alltid mötas av samma företag oavsett arena, men varje arena har sina unika möjligheter i mötet. Det är ju skillnad på ett digitalt möte och ett fysiskt möte och det kräver olika sätt att tänka och designa för att det skall bli bra möten.

Vi erbjuder mötesrådgivning och strategier till kompletta kommunikations- och mötesleveranser på tre arenor. Leveransen erbjuder vi eller tillsammans med våra tio syskonföretag med över 120 kommunikationsspecialister. 

 

Vi har format vår erbjudande kring dom tre mötesarenorna:

- Det digitala mötet, idag börjar mer eller mindre alla möten först med en sökning på nätet

- Mässmötet/eventet med stora möjligheter till kvalitativa nya möten

- Det personliga enskilda mötet

 

Jag vill mötas